Om du får ett felmeddelande

Ange samma telefonnummer som du uppgav vid registreringen.
Om du fortfarande får felmeddelanden kan du prova att beställa ett lösenord till din mejl istället.

Om du fortfarande inte kan ändra
Ditt telefonnummer är inte rätt registrerat i vårt system.
Kontakta kundtjänst, som kan hjälpa dig rätta uppgifterna.