Fri leverans vid köp över 499:-Fri leverans vid köp över 499:-
Byt i alla våra butikerReturnera i 365 dagar
Snabb LeveransSnabb Leverans
Byt i alla våra butikerReturnera i alla våra butiker

Sök här...

Varukorg
Varukorg

Personuppgiftspolicy

På wagnerfashion.se  ("WAGNER", "wagnerfashion.se", "Hemsidan", "oss", ”vår” eller "vi") prioriteras dataskydd och sekretess högt. Denna integritetspolicy innehåller tydliga riktlinjer för hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vidare förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker vår hemsida och använder de olika tjänsterna på hemsidan.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna hemsida drivs och ägs av:

PWT Brands

Gøteborgvej 15–17

9200 Aalborg SV, Danmark

Moms nr: 31 081 610

kundeservice@wagner.dk

(+45) 7245 4647

2. Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras i samband med insamling av personuppgifter om dig. De personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel omfatta ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsuppgifter, information om ett köp online och om din navigering på webbplatsen.

I samband med att du lämnar dina uppgifter informeras du alltid om det är frivilligt eller om det är nödvändigt att ange dina personliga uppgifter för att slutföra den önskade åtgärden, till exempel att slutföra en transaktion i vår webbshop.

Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av nedanstående fall:

  • När du köper varor online på hemsidan
  • När du anmäler dig till hemsidans nyhetsbrev
  • När du deltar i en av hemsidans tävlingar

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och kommer att användas i samband med:

  • Genomförande av beställningar i vår webbutik
  • Anmälan till nyhetsbrev
  • Deltagande i tävlingar och/eller andra evenemang
  • Utskick av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till evenemang och utdelning av rabattkoder
  • Statistik
  • Andra marknadsföringsinitiativ

Observera att vi endast kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftningen tillåter oss att kontakta dig utan ditt tidigare samtycke.

Vi för statistik över vilka delar av webbplatsen som våra användare besöker och vilka produkter som användarna föredrar. Sådan information innehåller inga personuppgifter. Kunskap om besökarnas användning av hemsidan fås med hjälp av de insamlade uppgifterna. Denna information används för att förbättra hemsidan. Vi använder uppgifter om hur våra användare navigerar för att bättre förstå hur våra besökare använder hemsidan och utifrån det försöker vi förbättra hemsidan. Vi kan inte se varifrån du kommer eller vart du tar vägen på internet när du lämnar vår hemsida.

Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare, samlat, föredrar. Denna information används också för att förbättra hemsidan. Vi säljer inte och lämnar inte heller på annat sätt ut information om hur våra användare navigerar och använder vår hemsida. Vi säljer eller avslöjar inte heller information om din köphistorik till tredje part.

4. Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Vi överför inte dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke. Uppgifter som används för leverans av varor kommer dock att överföras till det fraktbolag som vi använder.

Under särskilda omständigheter och med hänvisning till lagstiftning kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan information lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Om företaget omorganiseras, säljs helt eller delvis, kommer varje utlämnande i sådant sammanhang att ske i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

5. Utlämnande till databehandlare

Dina personuppgifter lämnas ut till PWT Brands samarbetspartners som levererar tjänster å våra vägnar, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partners behandlar endast personuppgifterna å PWT Brands vägnar och i enlighet med PWT Brands instruktioner.

6. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem i samband med ett eller flera av de syften som anges ovan i avsnitt 3. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras under en längre tid i anonymiserad form.

7. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy.

8. Säkerhet

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att se till att våra interna förfaranden uppfyller våra höga standarder för säkerhetspolicy. Följaktligen strävar vi efter att skydda integriteten av dina personuppgifter.

9. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar, men med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och fortsatt behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering/automatiserat beslutsfattande. Vidare har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade i enlighet med reglerna. Dessutom har du rätt att få information om dig som du har lämnat till oss överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

10. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla det samtycke som du har gett. Vi kommer i sådant fall radera dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen utifrån ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

11. Länkar till andra webbplatser etc.

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för sådana företags praxis när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra hemsidor bör du läsa igenom dess policyer om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

12. Ändring av uppgifter etc.

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de personuppgifter som vi har registrerat om dig, om du vill få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller om du har några frågor om ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

13. Klagomål

Om du vill lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev på det sätt som anges ovan i avsnitt 12. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se.