Fri frakt över 499 kr.
Snabb Leverans
Byt i alla våra butiker
Fri retur
Gå till klubb

Medlemsvillkor

Version: 2.0.4

Daterad: 04.08.2022

För att bli medlem i Club Wagner ska du läsa igenom våra villkor och bestämmelser för medlemskapet, så att du vet vad du tackar ja till och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Detta medlemsprogram erbjuds av Wagner v/ PWT Group A/S (“Wagner”, “oss”, “vår”, “vi”), Gøteborgvej 15-17, DK-9200 Aalborg SV, CVR. 31081610.

Medlemsförmån

Skapa medlemskap

Du kan anmäla dig till Club Wagner i våra butiker eller på Wagnerfashion.se. Det kostar inget att bli medlem i Club Wagner och du kan gå ur när som helst. Du måste vara minst 18 år för att bli medlem, ha ett mobilnummer samt en giltig e-postadress.

Företag kan inte bli medlemmar och bonus kan endast införtjänas vid privatköp.

Kommunikation

E-post: Du samtycker till att Wagner får skicka e-postmeddelanden till dig med erbjudanden om kläder, accessoarer samt andra produkter inom varusortimentet, inspiration och tävlingar samt inbjudningar till lokala butiksevenemang.

Du kan när som helst avprenumerera på våra nyhetsbrev genom att klicka på avprenumerationslänken längst ner i e-postmeddelandet.

SMS:Om du godkänner att få information via SMS kommer du att få meddelanden om fördelaktiga medlemserbjudanden och evenemang i din mobiltelefon.

Du kan även avanmäla dig genom att skicka ett SMS med texten WA till 71039.

Införtjäning av bonus

För att kunna införtjäna bonus måste du ange ditt mobilnummer eller e-postadress, när du handlar i våra fysiska butiker.

Du införtjänar bonus på alla varor, dock inte presentkort och varor som köpts med bonus. Du kan inte införtjäna bonus när du använder andra förmånskort. Om du väljer att returnera varor som du införtjänat bonus för, kommer det bonusbelopp som du införtjänade vid köpet att dras av från ditt bonussaldo.

Din införtjänade bonus kan inte överlåtas till någon annan. Ditt bonussaldo får högst uppgå till 2999 kr.

Inlösen av bonus

Du kan lösa in din införtjänade bonus i alla fysiska Wagners-butiker och web 365 dagar om året.

Om du vill lösa in din bonus, ska du uppge din e-postadress eller ditt telefonnummer vid kassan. Din bonus är personlig och det är bara du som kan lösa in den. Din bonus ger rabatt på alla varor, med undantag för presentkort.

Giltighetsperiod

Din införtjänade bonus är giltig i två år från intjäningsdatumet. Efter två år bortfaller din bonus automatiskt och utan ytterligare meddelande eller kompensation.

Varaktighet

Medlemskapet är giltigt tills du själv väljer att gå ur. Medlemskonton raderas efter tre års inaktivitet.

 

Personuppgiftspolicy

Detta avsnitt handlar om personuppgifter och beskriver hur Wagner samlar in och behandlar uppgifter om dig.

Personuppgiftspolicyn gäller de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via våra fysiska butiker, genom nyhetsbrev, SMS eller på Wagners hemsida: Wagnerfashion.se.

När du besöker Wagnerfashion.se samlar vi in övriga personuppgifter och där gäller en särskild personuppgiftspolicy utöver dessa villkor. Här kan du läsa om personuppgiftspolicyn för Wagnerfashion.se

Wagner är personuppgiftsansvarig enligt gällande regler om skydd av personuppgifter. Alla förfrågningar till Wagner ska ske via de kontaktuppgifter som anges längst ner i dessa medlemsvillkor.

Wagner säljerinte dina personuppgifter till tredje part.

 

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig som medlem ger du tillstånd till att vi får samla in och behandla dina uppgifter i samband med ditt medlemskap. Insamlingen och behandlingen av uppgifterna är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och tillvarata våra intressen av att förbättra Club Wagner-medlemsprogrammet.

Vi behandlar:

Varför samlas personuppgifter in?

De uppgifter som samlas in och sparas i samband med medlemskapet, används för:

Vilken är den juridiska grunden för databehandlingen?

Den juridiska grunden för databehandlingen är EU Dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6, paragraf 1 b och f.

 

Borttagning

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. När du drar tillbaka ditt samtycke (går ur) ska du tänka på att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsätta databehandlingen, t.ex. för att kunna tillgodose reklamationsrätten.

Dina personuppgifter tas bort helt en månad efter det att du har gått ur, så att vi kan hjälpa dig ifall du råkade gå ur av misstag.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke och lämna Wagner, kan du skriva till oss på club@wagnerfashion.se.

Om du har gett ditt speciella samtycke till att vi får skicka dig marknadsföring via e-post och SMS, tas detta bort genast om du drar tillbaka ditt samtycke och går ur.

Vi raderar automatiskt insamlade personuppgifter om ditt medlemskap är inaktivt i tre år eller om du aktivt lämnar Wagner.

 

Dina rättigheter

I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter, ska vi som personuppgiftsansvarig upplysa dig om dina rättigheter.

Insynsrätten

Du har alltid rätt att skriftligt fråga oss vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter det eventuellt finns samt information om varifrån uppgifterna kommer.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till club@wagnerfashion.se tillsammans med dokumentation som bevisar att du är den aktuella personen.

Rätten till korrigering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Du kan skicka en skriftlig begäran till ossclub@wagnerfashion.se, så att vi kan korrigera uppgifterna.

Rätten till borttagning

I de flesta fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss. I fall då vi måste behandla dina personuppgifter för att t.ex. kunna upprätthålla våra bokföringsmässiga plikter eller reklamationsrätten, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig part när vi samlar in dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap och inköpshistorik.

Rätten att göra invändningar

Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in i samband med våra nyhetsbrev och direkta marknadsföring.

Om du gör invändningar mot behandlingen, äger vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan uppvisa en juridisk grund för fortsatt behandling.

Rätten att dra tillbaka sitt samtycke

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke till medlemskapet hos Wagner. Om du drar tillbaka ditt samtycke ska du tänka på att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsätta databehandlingen. I sådana fall kommer vi att upplysa dig om detta.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke, ska du kontakta oss på club@wagnerfashion.se.

Rätten att klaga

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00, e-post:datainspektionen@datainspektionen.se gällande vår behandling av dina personuppgifter.

 

Användning av databehandlare

Våra databehandlare hjälper oss i samband med utförandet av bland annat målinriktad marknadsföring, utskick av nyhetsbrev, retargeting (återannonsering) och produktrekommendationer. Databehandlarna får uteslutande behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och är ålagda konfidentialitet om dessa. Vi använder databehandlare utanför EU för att lagra och administrera dina personuppgifter. Alla överföringar till databehandlare i tredje land sker i enlighet med EU-kommissionens standardkontraktsbestämmelser, som databehandlarna har gått med på för att följa EU:s regler om dataskydd.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter förstörs oavsiktligt eller olagligt, går förlorade, ändras eller försämras samt för att förhindra att obehöriga får tillgång till dem eller att de missbrukas.

Endast medarbetare och databehandlare som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, får tillgång till dem.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta:

Wagner

Att.: Databeskyttelse

Gøteborgvej 15-17

9200 Aalborg Sv

Telefon: + 45 7245 4443

E-post:club@wagnerfashion.se

 

Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Vi har alltid rätt att förändra vår personuppgiftspolicy. Om vi gör ändringar som påverkar dina rättigheter samt användningen av den information som du har angett, kommer du att informeras om ändringarna på din registrerade e-postadress.

 

Användning av cookies på Wagnerfashion.se

Se Wagners cookiepolicy för information om användning av cookies.

 

Utträde

Om du inte längre vill vara medlem hos Wagner, kan du klicka på utträdeslänken längst ner i ett e-postmeddelande från oss. Alternativt kan du kontakta Wagners kundtjänst på club@wagnerfashion.se.

Vid utträde mister du rätten till din införtjänade bonus.

 

Allmänt

Medlemmar hos Wagner ansvarar själva för hur medlemskapet används och Wagner kan inte ställas till svars för obehörig användning av ditt medlemskonto.

Missbruk av medlemskapet kan leda till att uteslutning av Wagner och indragning av införtjänad bonus.

Wagner förbehåller sig rätten att med en månads varsel ändra förmånsprogrammets villkor och att helt annullera Wagners medlemskapsprogram. Införtjänad bonus kommer i så fall fortfarande kunna användas inom den tidsfrist som anges ovan i avsnittet “Giltighetsperiod”.

Som medlem ansvarar du själv för att hålla dig insatt i gällande villkor för medlemskapet. Gällande medlemsvillkor finns alltid på Wagnerfashion.se.